Κατηγορία: Συστήματα Του Σώματος

Συστήματα Του Σώματος

Το σώμα μας δομές είναι τοποθετημένα σε πολλά διαφορετικά συστήματα, το καθένα με τη δική του ειδική λειτουργία. Οι μικρότερες μονάδες από το σώμα, τα ΚΎΤΤΑΡΑ, τα οποία μοιράζονται ορισμένα χαρακτηριστικά. Αυτές οι μικροσκοπικές δομές συλλέγονται σε ΙΣΤΟΎΣ, οι οποίες είναι τοποθετημένα σε ΌΡΓΑΝΑ. Διαφορετικά συστήματα του σώματος αποτελούνται από συλλογές των κυττάρων, των ιστών…

Read the full article