Κατηγορία: Live-pedia

Live-pedia

Ο όρος εγκυκλοπαίδεια είναι ελληνικός και προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «κυκλική εκπαίδευση». Είναι ουσιαστικά μια περίληψη της γνώσης. Η λέξη σε όλες τις γλώσσες προέρχεται από την ελληνική λέξη, η οποία κυριολεκτικά σημαίνει «το κύκλωμα ανά διδασκαλία». Οι εγκυκλοπαίδειες μπορούν να είναι Γενικού χαρακτήρα, δηλαδή να περιέχουν άρθρα από τμήματα πολλών διαφορετικών κλάδων ή…

Read the full article